Gratis verzending in de BeNeLux
Voor 15:00 besteld, dezelfde werkdag verzonden
Gratis retourneren
familievanlier3

Onze medewerkers- en arbeidsvoorwaarden

Uitbreiding van productiefaciliteiten in de mondiale arena brengt een verantwoordelijkheid met zich mee ten opzichte van de mannen en vrouwen die betrokken zijn bij de productie in die landen, om ervoor te zorgen dat hun arbeidsomstandigheden voldoen aan de vier principes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).


 • Vrijheid van vakvereniging en de daadwerkelijke erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.
 • Uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid.
 • Daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid.
 • Afschaffing van discriminatie in arbeid en beroep.

Als garantie op een wereldwijde eerlijke behandeling van werknemers, die bijdragen aan de productie van VanLier-schoenen, en voor het indien nodig verbeteren van hun werkomstandigheden, nam het management van VanLier de beslissing om toe te treden tot de Amfori-BSCI. De elf punten in de gedragscode voor de Kledingindustrie van BSCI omvat de vier ILO-principes. VanLier verwacht dat al haar productiepartners voldoen aan de normen van deze gedragscode.


Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative)

Het Business Compliance Initiative (BSCI) is een internationale organisatie met 14 vertegenwoordigers over de continenten. Het werd opgericht in 2010 en brengt momenteel meer dan 2000 retailers, importeurs, merken en verenigingen samen om organisaties in staat te stellen de menselijke welvaart te vergroten, verantwoord gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en wereldwijd open handel te stimuleren. Haar visie is om te werken aan een wereld waarin alle handel sociale, ecologische en economische voordelen biedt voor iedereen.


De Amfori BSCI-gedragscode is gebaseerd op 11 principes:


 1. Vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
 2. Geen discriminatie
 3. Eerlijke vergoeding
 4. Fatsoenlijke werktijden
 5. Gezondheid en dienstverlening op het werk
 6. Geen kinderarbeid
 7. Speciale bescherming voor jonge werknemers
 8. Geen onzekere werkgelegenheid
 9. Geen gebonden arbeid
 10. Protection van milieu
 11. Ethisch zakelijk gedrag

Amfori BSCI doet dit door instrumenten en ondersteuning te bieden aan de bedrijven die lid worden, binnen de waarden van Amfori BSCI om te zorgen voor goede werkomstandigheden, die essentieel zijn voor een duurzame, betrouwbare en kostenefficiënte toeleveringsketen.


Zij helpen daarbij:


 1. Monitor - het bieden van informatieplatforms voor de toeleveringsketen en milieuprestaties en een platform voor informatie over duurzaamheid met het dashboard van het ledenbestand.
 2. Empowerment - het aanbieden van academietrainingen en -workshops voor zowel management als werknemers.
 3. Betrokkenheid - bevordering van open en duurzame handel op nationaal, regionaal en mondiaal niveau, bevordering van samenwerking en uitwisseling van beste praktijken.
 4. Ondersteuning - verstrekking van advies, informatie en netwerken.


Meer over Amfori BSCI kan hier worden gevonden.


Partners

VanLier kiest haar productiepartners vooral op basis van reputatie, kwaliteit, creativiteit bij de implementatie van de VanLier-ontwerpelementen, probleemoplossing en levertijden, waarbij de prijs een van de vele factoren is waarmee rekening wordt gehouden. VanLier probeert ervoor te zorgen dat er wordt samengewerkt met gerenommeerde leveranciers die beschikken over moderne productiefaciliteiten, of ze nu binnen Europa of Azië gevestigd zijn.


Bij de start van de productie in een nieuwe fabriek komt het VanLier-team aan het begin van de relatie naar het bedrijf om zelf een indruk te krijgen van de fabriek en om een goed begrip op te bouwen met de leverancier, wat helpt bij het oplossen van problemen. De productieteams van VanLier komen daarnaast normaal gesproken minimaal één keer per seizoen naar elke fabriek en vaker voor ondersteuning en probleemoplossing als er zich problemen voordoen. Door direct contact te hebben en langdurige relaties op te bouwen met haar toeleveringspartners gelooft VanLier dat zij effectiever en duurzamer kan werken aan de toekomst, wat voor beide partijen gunstig is.


Zowel VanLier als de toeleverancier dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt en om oplossingen te vinden voor mogelijke problemen. VanLier wil er in de toekomst samen met de andere merken, die in de fabriek produceren, voor zorgen dat eventuele MVO-overtredingen binnen de productielijn onder hun aandacht worden gebracht en samen met het managementteam van de leverancier worden onderzocht en dat de resultaten van de Social Compliance Audit Verification Verification Reports over de te ondernemen Corrective Actions (CAP) worden opgesteld, ondersteund en gecontroleerd.


Op het hoofdkantoor in Breda


 • Parttime herplaatsing van medewerkers nadat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, op terreinen waar ze het bedrijf kunnen helpen met hun kennis en ervaring.
 • Gelijk aantal mannen en vrouwen in alle posities van het bedrijf.
 • Ergonomisch verstelbare stoelen en tafels voor alle kantoormedewerkers, om ervoor te zorgen dat ieder individu voor zijn/haar lengte in de best mogelijke houding zit.
 • Medewerkers worden aangemoedigd om gezond en fit te blijven met financiële steun van het bedrijf.
 • VanLier heeft veilige en temperatuur gecontroleerde kantoren om maximaal comfort te garanderen met inbegrip van energiebesparende opties zoals zonnepanelen.
 • Maximaal, efficiënt gebruik van kantoorruimte; aanleg van extra niveaus opslagruimten binnen de magazijnen en het bijeenbrengen van alle afdelingen van het bedrijf onder één dak om de noodzaak van reizen te verminderen.
 • Containerruimte delen met andere merken en producten tijdens transport en, waar nodig, opslag delen.
 • Streven naar papierloze communicatie binnen het bedrijf.
 • Incidenteel schenken wij overgebleven en draagbare schoenen uit oude seizoenen aan internationale individuen of groepen mensen in nood. Zij worden hiermee geholpen en zo beperken wij dat schoenen afval worden zonder ooit te zijn gedragen.
Cookie-instellingen
U kunt hieronder je cookie-instellingen kiezen en accepteren: